STUDIJNÍ FOND

Základní informace

Senátorský plat Ivo Valenty po dobu výkonu jeho senátorské funkce pomáhá studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol s trvalým bydlištěm na Slovácku nebo ve Zlínském kraji financovat jejich studijní pobyty v zahraničí. Slovácký senátor tak splnil svůj volební slib, že svůj plat věnuje na podporu mladých talentovaných studentů z regionu. Po krajských volbách v roce 2016 k němu přibyly i odměny, které Ivo Valenta získává za svou funkci zastupitele Zlínského kraje.


Podporu díky tomuto fondu získala více než stovka studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol, a to o celkovém objemu přesahujícím šest milionů korun.

Studenti získali znalosti například na univerzitách v Estonsku, USA, Německu, Nizozemí, Singapuru, Makedonii, Irsku, Švédsku, Finsku, Španělsku, Portugalsku a v neposlední řadě v Indonésii. Někteří ze studentů se i díky fondu mohli zúčastnit stáží na tak prestižních univerzitách, jakými jsou například známý americký Harvard, University of Warwick v Anglii, špičková francouzská univerzita na politické vědy Institut d'etudes politiques de Paris, University of Calgary v Kanadě, School of Visual Arts v New Yorku a mnoho dalších.

.