STUDIJNÍ FOND

Základní informace

Senátorský plat Ivo Valenty po dobu výkonu jeho senátorské funkce pomáhá studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol s trvalým bydlištěm na Slovácku nebo ve Zlínském kraji financovat jejich studijní pobyty v zahraničí. Slovácký senátor tak splnil svůj volební slib, že svůj plat věnuje na podporu mladých talentovaných studentů z regionu. Po krajských volbách v roce 2016 k němu přibyly i odměny, které Ivo Valenta získává za svou funkci zastupitele Zlínského kraje.


Podporu díky tomuto fondu získala více než stovka studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol, a to o celkovém objemu přesahujícím šest milionů korun.

Studenti získali znalosti například na univerzitách v Estonsku, USA, Německu, Nizozemí, Singapuru, Makedonii, Irsku, Švédsku, Finsku, Španělsku, Portugalsku a v neposlední řadě v Indonésii. Někteří ze studentů se i díky fondu mohli zúčastnit stáží na tak prestižních univerzitách, jakými jsou například známý americký Harvard, University of Warwick v Anglii, špičková francouzská univerzita na politické vědy Institut d'etudes politiques de Paris, University of Calgary v Kanadě, School of Visual Arts v New Yorku a mnoho dalších.

.

Jak požádat o finanční příspěvek?

Vyplnit online formulář Nadace SYNOT s tím, že do článku č. II. "Záměr - stručná charakteristika účelu využití požadovaného příspěvku" je třeba vyplnit následující informace:

  • název vysílající střední, vyšší odborné nebo vysoké školy (v případě krátkodobých pobytů)
  • přesný název a adresu školy, kde probíhá nebo bude probíhat zahraniční stáž či studium
  • informace o termínu a délce zahraniční stáže či studia
  • informace o školních a mimoškolních aktivitách, oceněních, úspěších studenta, který si žádá o finanční příspěvek
  • zdůvodnění motivace ke studiu v zahraničí

Příspěvek ze Studijního fondu je možné uplatnit na studijní pobyty a stáže od 1.6.2020.V případě nezletilého studenta vyplňuje žádost zákonný zástupce. V případě nejasností bude student kontaktován grantovou komisí Nadace SYNOT. Student může být požádán o doložení dalších podkladů a informací.

Žádosti si mohou studenti podat do 31.10.2020, více informací ke grantovému řízení naleznete na https://www.nadacesynot.cz/pravidla

V případě nejasností se můžete obrátit na kontakt uvedený v daném odkaze či na senátorskou kancelář Ivo Valenty na tel: 737 277 102 či e-mailu kancelar.slovacko@ivalenta.cz