AKTIVNÍ SENÁTOR

Ivo Valenta

Když se Ivo Valenta stal v roce 2014 slováckým senátorem, bylo jasné, že se do výkonu svého mandátu pustí se vší vervou. Jinak to totiž ani neumí, což opakovaně prokázal nejen během své podnikatelské kariéry. "Na rozdíl od podnikání jsem si však musel zvyknout na to, že v politice neplatí rovnice 1 + 1 = 2, a že mít logické a správné argumenty nestačí k tomu, abyste přesvědčili potřebnou většinu. Ale nikdy jsem se tím nenechal odradit a vždy jsem šel trpělivě za svým cílem," ohlíží se senátor Ivo Valenta. Zde je malá retrospektiva jeho dosavadní práce v Senátu a nejen tam.

Miliony pro studenty

Jak Ivo Valenta slíbil, tak dělá. Celý svůj plat senátora i krajského zastupitele rozdává studentům z regionu na jejich zahraniční studijní pobyty. Do dnešních dnů tak podpořil 104 studenty, mezi které rozdělil asi 6 milionů Kč.

Sklenička pro cyklisty

V posledních letech Senát dokonce již třikrát schválil novelu zákona, která by zavedla rozumnou toleranci alkoholu pro cyklisty na cyklostezkách. Na všech se podílel právě slovácký senátor Ivo Valenta. Přechozí dva návrhy ztroskotaly v Poslanecké sněmovně. Poslední legislativní návrh z dílny Ivo Valenty teď čeká na finální postoj poslanců.

OSA málem na lopatkách

Slovácký senátor dokázal porazit Ochranný svaz autorský (OSA). Jím předložený zákon definitivně ochránil lidové písničky od autorských poplatků. A jen krůček chyběl od toho, aby od těchto poplatků Ivo Valenta osvobodil také živnostníky, restaurace nebo klubovny spolků. Chyběly k tomu pouhé tři hlasy poslanců. I přesto budou vyděračské praktiky OSA teď narážet na silné právní argumenty, což začal uznávat také Ústavní soud.

Stop diskriminaci pacientů

Pacienti mimo jiné také ze Slovácka jsou již 20 let diskriminováni špatnou úhradovou vyhláškou, k vůli které pojišťovny posílají do našeho regionu za stejný lékařský úkon až 3,5x menší peníze, než např. do Prahy. I proto je v našem regionu o tolik horší dostupnost zdravotní péče. Ivo Valenta se rozhodl to změnit a se skupinou téměř 50 senátorů podal proti systému úhrad ve zdravotnictví nebývale rozsáhlou ústavní stížnost. Teď se čeká na verdikt soudu.

Pomoc malým obcím

Společně s uznávanou advokátkou Janou Zwyrtek Hamplovou založil senátor Ivo Valenta tzv. Akademii samospráv, která za poslední tři roky uspořádala několik desítek odborných školení pro několik tisíc představitelů především malých měst a obcí. Senátor se tak hlasitě postavil za malé obce, nabídl jim odbornou pomoc a snažil se zvýšit jejich sebevědomí. Třeba i tím, že na půdě Senátu spustil celonárodní petici na ochranu místní samosprávy. Tradičním se stalo také tzv. Slovácké fórum, tedy každoroční setkání senátora se starosty a místostarosty ze Slovácka.

Především za malé živnostníky

S buldočí vytrvalostí kritizoval senátor Ivo Valenta všechny zákony, které byly namířeny především proti malým živnostníkům. Opakovaně navrhoval zrušení či zmírnění zákona o EET, kontrolním hlášení DPH, protikuřáckého zákona, apod. A když neuspěl, několikrát inicioval podání ústavní stížnosti. A v případě EET či kontrolního hlášení byl dokonce úspěšný a vláda musela zákony opět přepracovat. Za úspěch je možné považovat i to, že si po dlouhé kritice vláda osvojila také některé návrhy, které pocházely mimo jiné od senátora Valenty, tedy např. zavedení paušální daně nebo navýšení výdajových limitů pro živnostníky.

Ochranná ruka nad spolky

Ivo Valenta opakovaně v Senátu bojoval také za spolky, o jejichž aktivitách toho hodně ví díky své dlouholeté donátorské činnosti. Např. přinutil ministerstvo financí, aby posunulo hranici, při které musí spolky používat EET. Jeho záměr na kompletní výjimku z EET pro spolky (stejně jako pro pálenice nebo živnostníky do obratu 1 mil. Kč) nakonec "padl za oběť" snahy Senátu zamítnout EET jako celek.

Rozvoj vícejazyčného vzdělávání

Senátor Ivo Valenta se intenzívně začal věnovat také problematice školství. A to nejen např. kritikou nevhodné inkluze. Zapojil se do dalšího rozvoje soukromé mateřské, základní a střední školy v Uherském Hradišti a ve Zlíně, když vstoupil do regionálního vzdělávacího institutu Academic Shool.

Slovácko jako perla

Jako slovácký senátor Ivo Valenta pomohl zpopularizovat Slovácko nejen v Senátu v rámci jednotlivých zasedání či pořádaných kulturních programů, ale náš region otevřel doslova celému světu. Na Slovácku uspořádal výjezdní zasedání senátorů a opakovaně zde hostil řadu významných hostů ze zahraničí. Sám kromě toho pokračoval v investicích v oblasti cestovního ruchu, např. atraktivní rekonstrukci Sklepů Mařatice.

Folklor i dobrovolní hasiči

Lidová kultura přirostla senátoru Ivo Valentovi k srdci. Kromě rozsáhlé nadační činnosti stál u zrodu Folklorní akademie, v rámci které vznikl rozsáhlý multimediální portál, který je výukovou studnicí písniček, tanců, krojů i dalších folklorních podkladů. Doslova přátelství pak vzniklo mezi senátorem a dobrovolným hasiči, se kterými mimo jiné začal společně slavit svátek sv. Floriána a při této příležitosti vyznamenávat hasičské osobnosti.

Ne migrantům a bezdomovcům

Ivo Valenta se nevyhýbá ani kontroverzním tématům. Jasně se vymezil proti nelegálním migrantům, které se nebojí nazývat novodobými okupanty. S odborníky zároveň připravuje novelu azylového zákona, který by měl pomoci v boji právě proti nelegální migraci. Kromě toho v Senátu navrhl novelu zákona, na jejímž základě by radnice opět získaly možnost lépe bojovat s bezdomovci. Znovu by platilo pravidlo třikrát a dost, a radnice by mohly recidivující bezdomovce vykázat ze svých měst a obcí.

Ocenění pro profesory

V pravomoci senátorů je také navrhovat osobnosti z regionu na nejrůznější vyznamenání. Na návrh senátora Ivo Valenty tak získal Stříbrnou medaili Senátu prof. Petr Sáha, dlouholetý rektor Univerzity Tomáše Bati. Dokonce státní vyznamenání pak obdržel z rukou prezidenta Miloše Zemana prof. Milan Zelený, ekonom světového formátu a slavný propagátor baťovského učení.

Pomoc sportovcům

Již v roce 2014 mluvil senátor Ivo Valenta o tom, že sportovci musí mít vlastní ministerstvo. Tento nápad se ujal a letos parlament schválil alespoň vznik Národní agentury pro sport. Bohužel to, po čem senátoři volali především, aby se prioritně stabilizovalo dlouhodobé financování sportu v ČR, je zatím stále v nedohlednu. Proto senátor Valenta alespoň spustil ve své regionální kanceláři poradenský servis pro vyřizování sportovních dotací.

Korunovační klenoty musí zpět

Společně s doc. Zdeňkem Koudelkou se senátor Ivo Valenta pustil do boje za navrácení českých korunovačních klenotů zpět do České republiky. Přestože je to více než sto let od rozpadu rakouskouherské monarchie, české gotické jablko a žezlo společně s kurfiřtským pláštěm jsou stále vystaveny v rakouské Vídni. A až dosud o něj česká vláda neprojevila sebemenší zájem. Právě to chce Ivo Valenta změnit a dosáhnout navrácení klenotů zpět do naší vlasti.

Aktivní také na kraji

Nepřehlédnutelné jsou také aktivity senátora Ivo Valenty, coby zastupitele Zlínského kraje. Také díky jeho kritice se zatím podařilo zabránit jak sloučení nemocnic, tak nepromyšlené a velmi rizikové výstavbě nové nemocnice v Malenovicích.